Till startsidan
GUNNAR WALL – författare, journalist, debattör

hpep2

hpep2

hpep2

hpep2

hpep2

hpep2

hpep2

hpep2

hpep2

Huvudet på en påle


Vi lever i en värld där vi är vana vid vackra ord, som demokrati och mänskliga rättigheter. Och vi har lärt oss att styrande politiker i de flesta stater gärna vill ge intryck av de står för sådana principer.

Men verkligheten är alltför ofta helt annorlunda.

Viktiga politiska beslut fattas bakom stängda dörrar. Krig startas med lögner. Medborgare som avslöjar känsliga sanningar straffas brutalt – vare sig straffet ryms i lagböckerna eller ej.

Bildligt talat – och vid enstaka tillfällen bokstavligt – sätts huvuden upp på pålar för att inge respekt för de styrande.

Den här boken tar upp hur metoder vi brukar förknippa med diktaturer används av regeringar som vi är vana att betrakta som demokratiska. Och i dagens värld sker det på många sätt i stigande och mycket oroande utsträckning. Ofta sker denna urholkning av demokratin med hemliga organ som verkar i det fördolda – och vid behov med våldsamma metoder.

Och syftet? Ytterst handlar det om att kontrollera medborgarna så att de sluter upp bakom den rådande makten.

I boken diskuterar jag vad som händer med ett samhälle när desinformation och skrämseltaktik tar över. Jag tittar på hotelserna, lögnerna och de hatiska påståendena som bar fram Donald Trump – och jämför med vad som förekommit under tidigare amerikanska presidenter, fast inte lika öppet.

Som en grotesk illustration till detta berättar jag om Vita husets intima och komplicerade förhållande till Rafael Trujillo, diktator i Dominikanska Republiken i över trettio år. Trujillo var en kuslig desport, och hans styre kantades av mord på motståndare. Samtidigt existerade officiellt alla demokratiska rättigheter i full skala under hela den tid han satt vid makten. Och han var en väl sedd gäst i Washington nästan ända till slutet då USA:s makthavare kom fram till att han blivit för obekväm och beslutade sig för att göra sig av med honom...

Jag berättar också om något annat som glömts eller sopats undan sedan länge: de väldokumenterade och långt gående planerna på en fascistisk militärkupp i USA på 30-talet, planer som hade sin förankring bland toppfigurer i de amerikanska storföretagen..

I avsnittet om Sverige går jag än en gång tillbaka till Palmemordet – och sätter in det mest centrala vittnesmålet, Lisbeth Palmes, i ett sammanhang som ger nya, fördjupade och dramatiska perspektiv på den olösta mordgåtan.

Sagt om boken

"Gunnar Walls nya bok “Huvudet på en påle” borde läsas av många. Den handlar om regeringars och hemliga tjänsters smutsiga ageranden för att oskadliggöra misshagliga oppositionella och främmande länders ledare, som står i vägen för det egna landets vinstintressen eller maktsträvanden.

Boken är både skrämmande och spännande läsning. Det är ett imponerande researchjobb Gunnar Wall har gjort och allt är mycket välskrivet. Boken är viktig läsning för den som verkligen vill veta hur det kan gå till och går till - vid sidan av staters stolta deklarationer om demokrati och om att all makt ligger hos de folkvalda.

En avslutande del i boken handlar om utredningen av mordet på Olof Palme. Fakta presenterade av Wall öppnar för skrämmande möjliga sanningar där."

Anders Hasselbohm, journalist med specialisering på internationell politik och svensk utrikespolitik. Författare till flera böcker, bl a "Ubåtshotet - en kritisk granskning av Hårsfjärdsincidenten och Ubåtsskyddskommissionens rapport".


"Kring flera dramatiska politiska händelser och kända personers död, t.ex. Palme, Hammarskjöld och Kennedy, kvarstår misstankarna att de officiella utredningarna döljer/mörklägger mäktiga, högt uppsatta aktörer även i demokratiska stater. Gunnar Wall är frilansjournalist och sedan lång tid inriktad på frågor om statliga konspirationer, hemlig underrättelseverksamhet m.m. /.../

Den andra delen ägnas åt en mycket noggrann och välinformerad genomgång av Palmeutredningen och de många frågetecknen kring den. Framställningen, som präglas av stor förmåga att lyfta oklarheter i de officiella förklaringarna, är medryckande, ofta spännande, och har ett stort antal referenser."

Anders Weidung, BTJ-häftet

(BTJ som tidigare hette Bibliotekstjänst erbjuder bland annat inköpsvägledning till bibliotek och andra institutioner)


"Gunnar Wall har genom åren gjort sig känd och aktad som författare till en rad böcker om angelägna samhällsfrågor. Han har allmänt lovordats för sin grundlighet och professionellt källkritiska förhållningssätt. De breda och djupa historiska och politiska kunskaperna som bildar basen för hans undersökande arbeten är frapperande. Liksom hans, i ordens bästa mening, journalistiska och lättillgängliga framställningssätt. /.../

Gunnar Walls författarskap är i högsta grad politiskt. Och synnerligen angeläget. Läsning av hans nya bok Huvudet på en påle – om statlig terror och mörkläggning i demokratier rekommenderas starkt."

Tomas Widén, Nättidningen eFolket


"Demokratin har alltid levt farligt i kapitalismen - de två är inte som honungsbin och blommor i harmonisk symbios, som liberalerna har försökt övertala oss. /.../

Gunnar Wall påminner oss om detta, och lyckas boken med det så har den ändå åstadkommit en hel del."

Hampus Byström, Internationalen


"Gunnar Walls bok är en skarp varning och en uppmaning till alla att rikta ljudet mot de strukturer som är skadliga för demokratin och han påvisar genom exempel – kända och mindre kända – incidenter där de värderingar som alla maktmänniskor bekänner sig till har lagts åt sidan."

Leif Peter Jonsson, Nättidningen DAST Magazine


"Läs gärna Gunnar Walls två senaste böcker om bl.a. Palmemordet, Konspiration Olof Palme från 2015 och Huvudet på en påle från 2017. Utomordentligt rafflande för den som är intresserad."

Göran Lambertz på sin blogg


"Gunnar Wall är en av dessa grävande journalister som håller oss vakna och påtalar vad som händer nära oss och i vår omvärld. Titeln ”Huvudet på en påle” klargör att det inte handlar om feelgood eller lättsmält litteratur men desto mer angelägen och tankeväckande. /.../

Den röda tråden i boken är att ett samhälles demokrati hotas av två faktorer. Den första är makthavares hemlighetsmakeri, den andra vår egen rädsla. Del I:Världen behandlar olika internationella och historiska infallsvinklar på de problemen. /.../

Något av det mest intressanta är Gunnar Walls jämförelse mellan John F Kennedy, Dag Hammarskjöld och Olof Palme. Det fanns och finns beröringspunkter mellan de tre. /.../

Mordet på Olof Palme är ännu mer än trettio år efteråt ouppklarat och Gunnar Wall visar i sin bok att vissa uppgifter, vittnesmål och omständigheter gömdes undan redan första dygnet. Det finns mycket att hämta för alla Palme-nördar eftersom hela Del II: Sveavägen ägnas åt mordet och främst Lisbeth Palmes vittnesmål. Gunnar Wall har sökt upp och intervjuat tidigare och nuvarande Palmeutredare. Han lägger ett nytt pussel, där Lisbeth Palmes egendomliga uppträdande får sin förklaring. Tre statsmän, tre mord som inte får klaras upp."

Britt Jakobsson, nättidningen 321:an

Nästa bok

 


Startsidan • Om mina böcker • Om mig själv • Kontakta mig • Aktuellt • Blogg • TexterEnglish English