Till startsidan
GUNNAR WALL – författare, journalist, debattör

Andra världskriget och myten om det goda kriget

Andra världskriget och myten om det goda kriget

Andra världskriget och myten om det goda kriget

Andra världskriget och myten om det goda kriget

Andra världskriget och myten om det goda kriget

Andra världskriget och myten om det goda kriget

Andra världskriget och myten om det goda kriget

Andra världskriget och myten om det goda kriget

Andra världskriget och myten om det goda kriget

Andra världskriget och myten om det goda kriget

Andra världskriget och myten om det goda kriget

Det här är en bok om andra världskriget. Men den handlar inte om stridsvagnsslag eller om ubåtskrig. Det finns många andra böcker om sådant.

I stället tar den här boken en titt på den väsentliga frågan: Vad fanns det för mening med att omkring 85 miljoner människor dog, de flesta civila? Fanns det över huvud taget en mening? Vad handlade alltihop om?

Andra världskriget var inte riktigt det krig vi tror att det var – en storslagen kamp för demokratin och inte minst för judarnas rätt att överleva.

Nazismens oerhörda brott mot mänskligheten är väldokumenterade, men det var inte för att stoppa dessa illdåd som andra regimer tog till vapen. Kriget var i stället en brutal stormaktsuppgörelse om vilka som skulle styra världen.

Winston Churchill och Adolf Hitler presenteras ofta som representanter för den goda och den onda sidan i denna gigantiska urladdning av våld. Men de var, skrämmande nog, avsevärt mer lika varann i sin syn på världen än vi har lärt oss att tro.

Hitler hade alltid beundrat Storbritannien, v ärldens vid den tiden mest framgångsrika kolonialmakt. Och Churchill hade egentligen inte så mycket emot Hitler så länge denne inte hotade brittiska intressen. För Churchill handlade det om att bevara det egna imperiet – till vilket pris som helst. Inklusive en svältkatastrof som tilläts ta miljoner människors liv i Indien. Och Hitlers herrefolksdröm var att skapa ett lika mäktigt tyskt imperium genom kolonisering och folkmord österut.

I denna dröm ingick också myten om den rena ariska nationen och de fasansfulla konsekvenserna det fick för judarna inte bara i Tyskland. Men under kriget var det inte någon av de stora mäktiga aktörerna som brydde sig särskilt mycket om judarnas öde.

I den här boken skildras inte bara det faktiska kriget utan också den kusliga vägen dit: Abessinienkriget, spanska inbördeskriget, Hitlertysklands övertagande av Österrike, Münchenöverenskommelsen och Molotov-Ribbentrop-pakten. Men också om hur andra världskriget egentligen börjat i Asien med Japans invasion av Kina redan innan det var krig i Europa.

Dessutom berättar jag om en central men nästan okänd händelse i kriget absoluta slutfas. Om Winston Churchill hade fått sin vilja fram skulle amerikanerna och britterna, tillsammans med den besegrade tyska armén, ha attackerat Sovjetunionen och startat ett tredje världskrig sommaren 1945.

Det här är, tror jag, en angelägen bok inte minst för vår tid.


Sagt om boken

"Krig är förfärligt, förutom i ett fall: andra världskriget. Det har gång efter annan utmålats som "det sista goda kriget". Men stämmer detta verkligen? I nya Andra världskriget och myten om det goda kriget säger Guldspadevinnaren Gunnar Wall bestämt "nej" i vad som tveklöst kommer att bli en av årets mest kontroversiella böcker. /.../

Faktum är att jag tror att det är först nu som vi på allvar börjar förstå vad andra världskriget egentligen var. Tidigare har berättelsen om kriget varit så präglad av känslor att detta har varit svårt och den starkaste känslan av dem alla har alltid varit känslan av att kriget bestod av en kamp mellan ont och gott snarare än mellan ont och grått.

Det är frågor som dessa som Gunnar Wall behandlar i nya Andra världskriget och myten om det goda kriget. /.../

Jag är övertygad att det här är en bok som kommer att uppröra många, men om du vill läsa om det verkliga andra världskriget så är Walls verk ingenting du vill missa. Tvärtom rekommenderar jag boken till alla som när ett seriöst intresse för andra världskriget."

Jan Waernberg, vetenskapsredaktör i tidskriften Pennan och Svärdet, sommarspecialnumret 2020.


"I denna populärt hållna bok erbjuds vi möjligheten att reflektera kring andra världskrigets moraliska värde relativt andra krig. Vi tänker oss gärna att kampen mot axelmakternas mordmaskin var moraliskt avsevärt mer försvarbar än andra krig. /.../

Framför allt är Andra världskriget och myten om det goda kriget en intressant bok som visserligen i stort är kronologiskt upplagd med också är bred och varierande i sitt anslag./.../

Gunnar Wall är en prisbelönt journalist och författare med ett flertal böcker i bagaget, och hans vana som skribent gör att språket flyter väl.."

Linus Björk, BTJ-häftet 11/2020. (BTJ-häftet innehåller bedömningar av nyutgiven litteratur och riktar sig till bibliotek och liknande institutioner.)


"De flesta vet nog att USA drogs in i kriget efter Japans attack mot den amerikanska flottbasen Pearl Harbor på Hawaii. Men vad var det som drev japanerna till den attacken, och vad hade USA överhuvudtaget på Hawaii att göra? Vad var USA :s poäng med att atombomba Japan, som ju ändå var på väg att kapitulera, speciellt med tanke på att man lät kejsar Hirohito sitta kvar på sin post efter kriget?

Det är bara ett par av de många frågor som Gunnar Wall tar upp i denna tankeväckande bok som ger en djupare förståelse av det värsta kriget i historien – hittills."

Per Leander, veckotidningen Internationalen 18/2020.


¨I 35 kapitel som närmast liknar 35 essäer går Wall genom viktiga händelser under 1900-talet första hälft. /.../

Boken tar upp många skymda händelser, exempelvis de japanska illdåden (Nanjing 1937) och ockupationerna i Asien, men även hur rasism kom att prägla den amerikanska kampen mot Japan (”japsarna ska utraderas”), den famösa interneringen av japaner i USA. Detta internationella (inte bara europeiska) perspektiv på andra världskriget är välbehövligt./.../

Gunnar Wall, vrider och vänder på givna sanningar om kriget, och visar upp oheliga allianser och märkliga sammanträffanden. /.../

Men den stora frågan kvarstår. Vad var huvudmotsättningen i världen under 1940-talet? Går det att undvika att ta ställning till vad Churchill sa i sitt tal timmarna efter att Operation Barbarossa inletts? Talet som gjorde att CH Hermansson drog en suck av lättnad.

Jag menar att det är omöjligt. När Churchills insatser i andra världskriget ska värderas är och förblir huvudfrågan enhetsfronten mot Hitler 1941–1945. Wall verkar tycka det är möjligt att ta lätt på denna enhetsfront. "

Leif Strandberg, gästskribent på bloggen Lindelöf.nu, 25.8.20.


"Ett genomgående fokus i texterna ligger på Hitler och Churchill, och Wall är inte sen att lyfta fram likheterna mellan dessa två huvudaktörer i kriget. Stalin får inte lika mycket uppmärksamhet, vilket är märkligt med tanke på den sovjetiska diktatorns centrala roll i krigets utveckling. Överhuvudtaget går det att urskilja mer förmildrande ton i Walls omdömen av sovjetiskt agerande än exempelvis brittiskt. /.../

I vissa ämnen är Wall väldigt påläst, särskilt om spanska inbördeskriget. Kapitlen om Sven Hedin, Storbritanniens behandling av sina kolonier eller den antityska motståndsrörelsen i Grekland hör också till bokens mest intressanta delar. Till bokens styrka hör att Wall skriver rappt och rakt samt att han lyckas hitta tillbaka till huvudtråden trots sina ständiga avstickare."

Artur Szulc, recensent i tidskriften Militär Historia nr 10 2020.

Nästa bok

 


Startsidan • Om mina böcker • Om mig själv • Kontakta mig • Aktuellt • Blogg • TexterEnglish English